Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Празнична програма за честване на 31 години ОУ „Елин Пелин“ – Бургас 22.03.2019г. Заедно учим, творим и мечтаем!