Представители на образователните институции дискутираха темата за превенция на отсъствията

Работна среща на тема „Превенция на отсъствията от училище“ се проведе в ОУ „Елин Пелин“-Бургас, на която бяха представени дейностите от мобилност по проект EOS на програма Erasmus+. По време на събитието директори, заместник-директори и учители от Бургаска област дискутираха методи, начини, похвати за обхвата на учениците в образователната система и намаляване на отсъствията.

Пред участниците в срещата бяха представени модела за превенция на отсъствията на испанската образователна система и протокол P.I.S.A., модели и добри практики по проект “Empathique and open school”.

По време на събитието присъстащите се запознаха с начините и методите за борба с отпадането от училище, включващото образование и на емпатията в училище, сътрудничество и споделяне на опит, изготвяне на протоколи и интелектуални продукти в помощ на националните политики за борба с отпадането от училище и използване на методите на емпатията за включване на всички социални групи в образователния процес.

Г-жа Жанета Димитрова – старши експерт в РУО – Бургас и г-жа Радостина Георгиева-директор на ПГРЕ „Георги Стойков Раковски“, представиха впечатленията си от посетените основни, средни училища и център за професионална квалификация в Испания, където обмениха педагогически практики, свързани с намаляване на отсъствието от училище, превенция на ранното отпадане от образователната система, както и такива за подобряване на училищния микроклимат чрез съпричастност и емпатия в гр. Албасете.

По време на работната среща бе представен и френския инструмент за оценяване на емпатията на учениците, разработен от проф. Омар Зана, анализ на тест, наблюдение, анализ на карта / рисунка/ с точни критерии за изследване потребностите на децата., карта CEIP, анкетна карта на д-р Флеминг, UAO-Служба за придружаване и ориентиране, проект „Yo soy Franciscanos“.

Г-жа Пепа Запрянова, директор на ОУ „Елин Пелин“ допълни, че испанската система за защита на децата, незащитени ситуации, програма PISE и дейностите на местни комисии за отсъствия, правни последици от отсъствията от училище, превенция на отсъствията на учениците в средните училища работят в тясна връзка за превенция и защита на малолетните, като рискът за отсъствия е сведен до минимум, заради мерките, законите и наредбите за образователни политики в кралство Испания.

На различни етапи по време на срещата присъстващите се запознаха и с образователната система на кралство Испания, превенцията за отсъствия и организацията на работа в отделите за консултиране пи ориентиране, дейностите на социалните педагози, ролята на образователния и социален контекст на училището, различните проекти за училищни образователни общности.