ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕДАГОЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ М.ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2022Г

Тема на обучение Място на провеждане Период на обучение Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
Спортни игри -Баскетбол 5 клас ОУ „Александър Георгиев“-Коджакафалията“-Бургас 20.10.2022г. 10.30 ч. РУО Бургас 2
Семинар за учители по природни науки на тема „Лабораторните упражнения от УП по физика за 7. клас“ ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Бургас 31.10.2022 г. 9.30 ч. РУО Бургас, съюз на физиците-Бургас 1
 Географски и информационни системи (ГИС). Обучението е насочено към използване на ГИС технологиите за анализиране, изследване на процеси в територията. Културен център „Морско казино“ -Бургас 19-20.11.2022г. 9.00-17.30 ч доц. д-р Надежда Илиева от БАН, Община Бургас 1
МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ Сл.бряг 22.10.2022 9.00-18.00 ч. Виктория Велева, КЛАС-О3 ЕООД 66