ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕДАГОЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ М.НОЕМВРИ 2022Г

Тема на обучение Място на провеждане Период на обучение Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
 Географски и информационни системи (ГИС). Обучението е насочено към използване на ГИС технологиите за анализиране, изследване на процеси в територията. Културен център „Морско казино“ -Бургас 19-20.11.2022г. 9.00-17.30 ч доц. д-р Надежда Илиева от БАН, Община Бургас 1
Формиране на ключови компетенции на 21 век; критично мислене, работа в екип, емоционална интелигентност. Бургаски свободен университет, зала 208 19.11.2022 9.00 ч. Проф.Мария  Алексиева, Бургаски свободен университет 1
Креативни техники в проектно-базираното обучение Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, факултет по обществени науки 19.11.2022 9.00 ч. Доц. Надежда Калоянова, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ 1
Използване на проектно-базирано обучение с виртуална и добавена реалност за повишаване на дигиталната компетентност на учениците Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, факултет по обществени науки 26.11.2022 9.00 ч. Доц. д-р Красимира Димирова, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ 1
Компетенции за разработване на комуникационни стратегии в образователната институция Бургаски свободен университет, зала 208 12.11.2022 9.00 ч. Бургаски свободен университет 1
Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене на учениците НЦПКС Банкя 16.11-18.11.2022 14.00-12.30 ч. НП „Мотивирани учители“

НЦПКС

1
Най-новите информационни технологии в процеса на обучение Онлайн обучение

 

12.11.2022

13.11.2022

10.00 ч. Просвета 14