Предстоящи квалификации на педагоческите специалисти м.юли 2022г.

Тема на обучение Място на провеждане Период на обучение Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.
Семинар „Достъп до образование на деца, търсещи или получили международна или временна закрила“ Бургас 05.07.2022г. 9.30 ч. Министерството на образованието и науката, Международната организация по миграция и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България организират семинар във връзка с приемането и обучението на децата – бежанци от Украйна. 1
OUTDOOR LEARNING Teachers and staff team building – working together and build cooperation projects/ УЧЕНЕ НА ОТКРИТО Учители и екип изграждане на екип – съвместна работа и изграждане на проекти за сътрудничество  Соверато /Италия. 10.07.-17.07.2022г. 9.30-17.00 ч. Associazione Culturale Jump – Gioventù in riSalto 4
Същност на STEM, като иновативен интердисциплинарен подход за обучение в училище Бургас, експозицонен център „Флора“ 24.07-25.07.2022г. 9.00-13.00ч. Община Бургас с обучител Асистент Кирил Иванов от СУ “Св. Климент Охридски”. 4