Преразглеждане и решение за обществена поръчка „Доставка на пелети за нуждите на ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас за учебната 2019/2020 г.“