ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ В БУРГАС

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“, по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – 0015-C01 „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.

https://darik.bg/konkurs-za-videomotivator

https://darik.bg/sresta-na-uchenici-i-ekolozi-v-burgas

https://darik.bg/uchenici-se-zapoznaha-s-razlichen-nachin-na-zemedelie-podchineno-na-zakonite-na-prirodata-

https://darik.bg/posestenie-na-uchenici-v-prechistvatelna-stancia-za-santinni-vodi