Приложение на инструменти по проект EOS в ОУ “Елин Пелин“-Бургас

Учители от ОУ „Елин Пелин“ се запознаха с добри практики и методи по проект EOS „Отворено и емпатично училище“ по време на вътрешноучилищна квалификация. Преподавателите обсъдиха инструментите – Placement, puzzle, дебат, работа с родители, трио на „слепеца“, посещения на музея, като целта е с тях да се провокира доверие и толерантност в класната стая. Присъстващите се убедиха, че тези методи подобряват мотивацията на учениците за учене и усвояване на знания и умения. Работата в екип им помага да изразяват свободно своите емоции, мисли, чувства, поставят се на мястото на другия. Г-жа Мариета Вълчева, учител ГЦОУД, представи пред присъстващите темата „Работа с родители“ и различни похвати за подобряване на комуникацията и съвместната работа с тях в учебния процес, наблюдавани по време на мобилността в Турция. От своя страна г-жа Мариана Георгиева-заместник-директор, изрази впечатленията си от мобилността по проект EOS в Испания, като допълни ролята на екипната работа в образователния процес и използването на инструментите за емпатия.

По време на обучението учителите дискутираха приложението на инструментите в учебните часове по различни предмети и учебно съдържание, като решиха да се наблюдават добри практики по проект EOS по време на учебната 2023-2024 година.

Всички участници бяха единодушни, че именно неформалното учене, ученето чрез правене и преживяване превръща ученици и учители в партньори в класната стая, приобщава всички участници в учебния процес и ги мотивира за работа, учене и преподаване чрез емоции, активност и съпричастност.