Приятелска среща по волейбол в ОУ „Елин Пелин“

Oтборът по волейбол на ОУ „Елин Пелин“ по НП „Заедно в изкуството и спорта“ участва в приятелска среща по волейбол срещу съучениците си от ОУ „Найден Геров“. Събитието е поредната спортна инициатива, чрез която се оказва подкрепа за развитието на спортната дейност сред учениците.
Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност.