Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИКА НА УЧИЛИЩЕТО НА 24 МАРТ 2017 г.