Проект за нов STEM център в ОУ „Елин Пелин“-Бургас

Концепцията на ОУ „Елин Пелин“-Бургас за изграждане на нови три пространства на училищна STEM среда и свързани класни стаи бе одобрена за последния етап за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Училищният STEM център“ ще обхваща направления: Център за Природни науки, изследвания и иновации, Зелени технологии и устойчиво развитие, Математика и информатика със зони за „Изследователски лаборатории“ и 8 ВОСКС. Дейността на новия STEM център ще е насочена към математика и информационни технологии, компютърно моделиране, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, човекът и природата, обществени и хуманитарни науки /география и икономика, история и цивилизация, гражданско образование, езици/.

С изграждането на нов STEM център ОУ „Елин Пелин“ се стреми да продължи с обхвата на учениците от начален и прогимназиален етап с изучаване на STEM методи и похвати, проектно-базирано обучение в различна разчупена среда.