Протоколи от проведени заседания на Обществения съвет – 22.12.2022г.