Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Профил на купувача

Обществена поръчка "Доставка на пелети за нуждите на ОУ "Елин Пелин" - гр. Бургас за учебната 2018/2019 г."

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала III и VII клас за учебната 2018/2019 г."

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала ІІ и VІ клас за учебната 2017/2018 г."

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала І и V клас за учебната 2017/2018 г."

Обществена поръчка "Приготвяне и доставяне на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас за 2016 г."

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 г."

Обществена поръчка "Приготвяне и доставяне на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас за 2015 г."

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Обществена поръчка за доставка на учебници 2014 - 2015 г.