Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Профил на купувача

Обществена поръчка "Доставка на пелети за нуждите на ОУ "Елин Пелин" - гр. Бургас за учебната 2018/2019 г."

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала III и VII клас за учебната 2018/2019 г."

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала ІІ и VІ клас за учебната 2017/2018 г."

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала І и V клас за учебната 2017/2018 г."

Обществена поръчка "Приготвяне и доставяне на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас за 2016 г."

Обществена поръчка "Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 г."

Обществена поръчка "Приготвяне и доставяне на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас за 2015 г."

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Обществена поръчка за доставка на учебници 2014 - 2015 г.