Първа дългоочаквана среща с училището

С трепет и вълнение бе изпълнен дворът на ОУ „Елин Пелин“ от страна на бъдещите първокласници и техните родители.

За втора поредна година в просветното средище се организират занимания по интереси с бъдещите първокласници. В рамките на три дни (от 28.08 до 30.08.2023г.) децата ще имат възможност за пряк контакт с училищните дейности, които се провеждат от техните класни ръководители и учителите ЦОУД. Заниманията осигуряват на бъдещите ученици по-лесна адаптация  към училищната среда и взаимно опознаване.

Децата ще се срещнат със своите преподаватели и заедно ще започнат подготовката за учебната година.  Бъдещите  елинпелиновци се запознават с материалната база на училището, имат възможност да поседят на чиновете в класните им стаи, да се разходят из отделните кабинети на училището, библиотеката, актовата зала, физкултурните салони, столовата, да се потопят в света на знанието, което ги очаква в ОУ „Елин Пелин“-Бургас.

През учебната 2023-2024 година в училището ще се обучават 165 първокласници в осем паралелки.