Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на часовете за избираема подготовка /ИП/ -от Раздел Б и за факултативно обучение /ФО/ - 2016/2017г