РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ИП/ -ОТ РАЗДЕЛ Б И ЗА ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ /ФО/ – 2016/2017Г