Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП И ЗА ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ФУЧ/ - 2018/2019Г