Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО "ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!"-2018Г