Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

РЕЗУЛТАТИ НАЧАЛЕН ЕТАП ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО "ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!" - 2017Г