Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО "ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!" - 2019Г

Работите могат да бъдат разглеждани от ученик или от родител и ученик на следните дати:
17.04.19 г. и 18.04.19 г. от 8,00 ч. до 17 ч. - за начален курс
19.04.19 г. и 22.04.19 г. от 8,00 ч. до 17 ч. - V и VІ клас
23.04.19 г. и 24.04.19 г. от 8,00 ч. до 17 ч. - VІІ клас