Родителска среща и необходими пособия за първи клас 2019/2020