Родителска среща на бъдещите първокласници!

Предстоящи дейности:

На 23.08 – 25.08 от 8:30 – 11:30 – учителските екипи, класен ръководител и учител ГЦОУД организират занимания с учениците по класове с цел по – лесната им адаптация към новата училищна среда и взаимно опознаване.

Oчакваме Ви!