Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - ПРОМЯНА

 Уважаеми родители,

Ръководството на ОУ "Елин Пелин", Ви уведомява, че ще се проведе родителска среща:

 - за родителите на учениците от I клас - на 14.11.2017г (вторник) от 17,00ч.

 - за родителите на учениците от II до IV клас - на 15.11.2017г (сряда) от 18,00ч.

 - за родителите на учениците от V до VII клас - на 16.11.2017г. (четвъртък) от 18,30ч.

 

при следния дневен ред:

 - запознаване с резултати от входни равнища.

 - запознаване с промени в нормативни документи.

 - организационни въпроси.