Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Родителска среща с родителите на учениците от VII клас

Родителската среща с родителите на учениците от VII клас, свързана с  предстоящото кандидатстване в VIII клас, ще се проведе на 30.04.2018г от 18,00ч в Актовата зала на ОУ "Елин Пелин"-Бургас.