Родителска среща – I клас

Уважаеми родители,

На 28.08.2020 (петък) ще се проведе родителска среща за учениците от I клас по график.

I „а“ клас – 18 часа в Актова зала;

I „б“ клас – 18 часа в кабинет № 122;

I „в“ клас – 18 часа в Учителската стая;

I „г“ клас – 19 часа в Актова зала;

I „д“  клас – 19 часа в кабинет № 122;

I „е“  клас – 19 часа в Учителската стая.