Родителски срещи за учебната 2023-2024 година

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за начален и прогимназиален етап за учебната 2023-2024 година ще се проведат както следва:

  • 11.09.2023г. от 18 ч. за 1,2,3,4,5,6 клас;
  • 12.09. 2023 г. от 18 ч. за 7 клас.