Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

"Рождество на Спасителя"

Мария Желева от  6В клас спечели трето място в Национален конкурс за православна поезия и проза на тема "Рождество на Спасителя".