Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

График седмично разписание на учебните занимания - І срок 2018-2019г

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

Седмично разписание на учебните занимания за І срок на 2017/2018 година

Седмично разписание прогимназиален етап ІІ срок 2016/2017 година

Седмично разписание начален етап ІІ срок 2016/2017 година

Седмично разписание ПРОГИМНАЗИАЛЕН етап 2 срок 2015/2016 година