Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Седмично разписание

График седмично разписание на учебните занимания - І срок 2018-2019г

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

Седмично разписание на учебните занимания за І срок на 2017/2018 година

Седмично разписание прогимназиален етап ІІ срок 2016/2017 година

Седмично разписание начален етап ІІ срок 2016/2017 година

Седмично разписание ПРОГИМНАЗИАЛЕН етап 2 срок 2015/2016 година

Седмично разписание прогимназиален етап 1 срок 2015/2016 година

Седмично разписание начален етап 1 срок 2015/2016 година