Седмокласниците от ОУ „Елин Пелин“ с отлично представяне на НВО

146 ученици от 7. Клас от ОУ „Елин Пелин“ се представиха отлично на националното външно оценяване за 7 клас. По български език и литература учениците ни имат среден успех от 64,8 точки, като  резултатите на регионалното ниво е 54,66 точки, а национално 53,66 точки. 10 ученици имат над 90 точки. По математика постигнатият среден резултат от НВО на седмокласниците е 47,21 точки, като средният успех за област Бургас е 36,89 точки, а за страната – 35,32 точки. 5 ученици са с над 90 точки по математика.

За поредна година ОУ „Елин Пелин‘ е на първо място по постигнати резултати и среден бал от двата изпита 56,005 точки в к-с „Меден рудник“ и е сред училищата с висок успех от НВО в област Бургас.

Учениците от ОУ „Елин Пелин“ за пореден път постигнаха високи резултати на НВО за седми клас и показаха, че въпреки обучението в електронна среда от разстояние и с взаимната подкрепа между тях и техните преподаватели се постигат силни резултати в учебния процес.