Списък на учениците за 1 клас

Уважаеми родители, по обективни причини се налага промяна в датата на провеждане на родителските срещи за 1 клас – вместо на 22 август срещата ще се проведе на 23 август от 18.00 ч.

Това налага и промяна и в графика с дейностите, които ще провеждат класните ръководители на 1 клас със своите ученици, както следва : всеки ден на 24, 25 и 26 август от 8.30 до 11.30 часа.

За справки и информация:

Марияна Златева, ЗДУД:  тел. 0883 560 110