Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СПОРТЕН ПРАЗНИК "АКТИВНИ И ЗДРАВИ"

На 16.04.2019 г. се проведе спортен празник под мотото "Активни и здрави". Заедно с г-н И. Тодоров и учителите ЦОУД децата спортуваха и се забавляваха.