Студенти от Франция -гости в ОУ „Елин Пелин“-Бургас

В последните дни на учебната година учениците от първи, втори и трети клас се срещнаха със студенти, стажанти, от университета в гр. По, Франция. По време на учебните часове те работиха заедно по групи и различни интерактивни занимания на теми, свързани с математика, чуждоезиково обучение по английски и испански език.
Студентите от Франция са бакалаври по начална училищна педагогика и ще бъдат на двуседмичен стаж в ОУ „Елин Пелин“-Бургас. Те очакват с нетърпение всяка среща с учениците.
През първия ден стажантите се запознаха с педагозите и дейностите в ОУ „Елин Пелин“-Бургас. Имаха възможност да научат повече за българската образователна система и проектите, по които работят учители и ученици в училищната институция. По време на стажа си те ще наблюдават уроци, ще се превърнат в учители и заедно с децата ще учат и творят в класната стая.