Съвет на настоятелството

Елена Кокаларова – председател

Маргарита Драганова – заместник-председател

Яна Иванова – секретар

Елисавета Перчемлиева – член

Милица Димитрова – касиер

Владимира Влахова – протоколчик