Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

На 26.02.2018г се възобновява учебния процес с нормален график.