Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАМАЛЕНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – БУРГАС

 

Уважаеми родители,

На 22.12.2017 г. учебните часове на учениците от V до VІІ клас ще се проведат с променен график.

Всеки учебен час ще бъде намален с 10 минути.

Няма да има промяна на времетраенето на междучасията.

Учебните часове на учениците от VІ клас ще приключат в 11.30 часа, след което ще се организират тържества по паралелки до 12.30 ч.

Учебните часове на учениците от V и VІ клас ще започнат в 13.30 ч. и ще приключат в 17.30 ч.