Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Първите организационни родителски срещи за учебната 2017/2018г ще се проведат както следва:

5 клас на 07.09.2017 от 18,00ч

1, 2, 3, 4, 6 и 7 клас на 11.09.2017 от 18,00ч