Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 Уважаеми родители,

Ръководството на ОУ "Елин Пелин", Ви уведомява, че ще се проведе родителска среща:

 - за родителите на учениците от I до IV клас - на 21.02.2018г (срядаот 18,00ч.

 - за родителите на учениците от V и IV клас - на 20.02.2018г (вторникот 18,30ч.

 - за родителите на учениците от VII клас - на 22.02.2018г. (четвъртък) от 18,30ч.