Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

Организационните родителски срещи за началото на учебната 2018/2019 учебна година ще се проведат при следния график:

 

І клас                  - 04.09.2018г от 18:00ч

ІІ, ІІІ и ІV клас - 10.09.2018г от 18:00ч

V клас                 - 10.09.2018г от 19:00ч

VІ и VІІ клас     - 11.09.2018г от 18:00ч