Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

Организационните родителски срещи за началото на учебната 2018/2019 учебна година ще се проведат при следния график:

 

І клас                  - 04.09.2018г от 18:00ч

ІІ, ІІІ и ІV клас - 10.09.2018г от 18:00ч

V клас                 - 10.09.2018г от 19:00ч

VІ и VІІ клас     - 11.09.2018г от 18:00ч