Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

Съобщение за учредяване на Родителски съвет - консултативен орган към кмета на община Бургас

Уважаеми родители,
 
Във връзка с писмо на г-жа Йорданка Ананиева - Зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас 
се обръщам къв Вас с молба  да се включите като членове  на Родителски съвет  - консултативен орган към кмета на община Бургас.
За целта е необходимо да попълните заявление  в канцеларията на училището до 09.02.2018г.
Вие сте изключително отговорни родители и съм сигурна, че ОУ "Елин Пелин" -Бургас ще има свои представители във Ваше лице в Родителски съвет  - консултативен орган към кмета на община Бургас.
 
С уважение:
М.Димитрова
Директор