Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА 22.03.2019Г. (ПЕТЪК) - ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – БУРГАС

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН“ БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 105 ал. 4 от ЗПУО и в съответствие с Годишния план на ОУ „Елин Пелин“ – Бургас за учебната 2018/2019г.,  22март 2019година (петък) – е обявен за неучебен  и присъствен ден за честването на патронния празник на  ОУ „Елин Пелин“ - Бургас

 

Всички дейности ще се проведат по утвърдена програма под надслов „Заедно учим творим и мечтаем!,  публикувана в сайта на училището. Празничните дейности ще се проведат във времето от 8:30 до 12:30 ч.