Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас
Основно училище "Елин Пелин" гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ - ПРОМЯНА НА СМЕНИТЕ

Уважаеми ученици,

Уведомяваме ви, че от 03.12.2018 г. учебните занятия ще се провеждат с промяна на смените, както следва:

V и VІ клас – І смяна

VІІ клас – ІІ смяна