Съобщение!

При въпроси може да се обръщате към училищното ръководство:

Марияна Златева – ЗДУД, отговаряща за начален етап, тел. 0883560110,

Румяна Цветкова, ЗДУД, отговаряща за  прогимназиален етап, тел. 0888580806

Мариана Георгиева – ЗДУД, тел.0889447490

Мариана Гетова, ЗДАСД 056 852270

  • Николинка Кондова – техн. секретар 056 852426

elinpelin@abv.bg

  • Факс 056/85-22-70