Съобщение!

Уважаеми родители,

На 1.09.2021 г./сряда/ от 18.00 ч. ще се проведат родителски срещи за учениците от 1. клас през учебната 2021-2022 година.