Съобщение

Със Заповед №РД-01-19/05.02.2020 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Бургас,  се отменят противоепидемичните мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания на територията на област Бургас, считано от 06.02.2020 г.

Заповед - Директор на РЗИ

Учебните занятия ще продължат на 6.02.2020 г. (четвъртък) при следния график на учебните занятия:

Първа смяна –  1 – 4 клас, 6 и 7 клас

Втора смяна –  5 клас