Съобщение!

Уважаеми ученици и родители,

На основание заповед  № РД-01-25/04.02.2022 г. на д-р Георги Паздеров, директор на Регионална здравна инспекция – Бургас, предвид силната заболеваемост от  COVID-19  на населението на област Бургас – отчетени новорегистрирани заразени с COVID-19 към 04.02.2022 г. над 2180 души на 100 000 население за последните 14 дни, се въвеждат следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Бургас:

  1. Считано от 07.02.2022г. до 13.02.2022г. се преустановява присъственият учебен процес за учениците от 5 до 12 клас във всички общини на Област Бургас, като същите преминават на обучение в електронна среда от разстояние при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.
  2. За учениците от 1 до 4 клас във всички общини на Област Бургас учебният процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.