Съобщение!

Уважаеми ученици, родители и учители,

Дните от 30.03.2024 г. до 07.04.2024 г. са обявени за пролетна ваканция за учениците от I до VII клас на основание Заповед № РД-09-2047/28.08. 2023 г. на министъра на  образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година,

Учебните занятия ще бъдат възобновени на 08.04.2024 г. /понеделник/ при утвърдения график за провеждане на учебните часове.