Съобщение – относно състезание „Обичам те, българска реч!“