СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

във връзка със стартирането на електронната система за кандидатстване в първи клас от 12.05.2020 г., в условията на извънредно положение, ви уведомяваме за това, че имате възможност да попълните заявление за кандидатстване на място в ОУ „Елин Пелин“.

В сградата на училището ще се допуска само по 1 /един/ родител за подаване на заявление.

Ще бъдат осигурени дезинфектант и химикал за всеки родител. Химикалите ще са поставени в две кутии с надписи „Неизползвани химикали“ и „Използвани химикали“.

Член на комисията за приема на документи за 1 клас ще подпомага процеса на подаване на заявления от страна на родителите. Родителите собственоръчно ще попълват заявленията с данни за 1 клас, а после член от комисията ще въвежда данните в електронната система на Община Бургас за 1 клас https://www.uburgas.org/.

Родителите ще получат входящ номер и копие на Заявлението за кандидатстване за 1 клас!