Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

 

Във връзка с противоепидемичните мерки  и насоки  ОУ „Елин Пелин“  въвежда следната организация за влизане в учебното заведение през учебната 2020/2021 година:

1, 4 клас  – влизат през вход III, излизат през вход II;

2, 3 клас – влизат през вход II, излизат през вход II;

5 клас – влизат през вход II, излизат през вход I;

6,7 клас – през вход I, излизат през вход I.

Пояснения:

I вход – Централен вход;

II вход – средният вход;

III вход – входът при медицинския кабинет.

Стрелки ще показват на учениците посоката на придвижване в коридорите.