Съобщение

Уважаеми родители, настойници и ученици,

Информираме ВИ, че е желателно при случаи на оплаквания, сигнали, жалби, възникнали проблеми, трудности от какъвто и да е характер, да се спазва йерархията-   класен  ръководител, ръководството на ОУ „Елин Пелин“, директор, за да се вземат адекватни мерки и решения на проблемите и възникналите ситуации.

Ако не се намери решение на ситуацията, проблема, оплакването, жалбата Вие, като родители и законни представители на учениците, имате право да информирате всички отговорни по-нагоре  инстутиции.

Разчитаме на Вашето съдействие, за да бъдем отговорни към здравето, възпитанието и образованието на нашите ученици.

На следните телефони и електронна поща подавайте Вашите  сигнали, оплаквания и жалби.

e-mail: elinpelin@abv.bg; elinpelin@elinpelin-burgas.com;

Пепа Запрянова – Директор на ОУ „Елин Пелин“: 0898468677

Мариана Георгиева – ЗДУД: 0889447490

Румяна Цветкова – ЗДУД: 0888580806

Марияна Златева – ЗДУД: 0883560110

Марианка Райкова – ЗДУД: 0887393760

 

От ръководството